Założyciele Szkoły oraz główni lektorzy:
 
Andrzej Łukasik 
 
 
 
 
 
 
Doświadczenie:
* lektor z wieloletnim doświadczeniem
* nauczyciel języka angielskiego w liceum      
   ogólnokształcącym
* wykładowca akademicki (tłumaczenie
   symultaniczne/tłumaczenie specjalistyczne)
* pełnoetatowy tłumacz oraz lektor języka
   angielskiego w spółce akcyjnej notowanej na 
   Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
* autor książek do nauki języka angielskiego
* tłumacz literacki
* twórca oraz koordynator projektu "Dwujęzyczne 
   Świętokrzyskie"
Marta Łukasik
 
 
 
 
 
 
Doświadczenie:
* nauczyciel dyplomowany języka        
   angielskiego z wieloletnim   
   doświadczeniem w pracy w liceum  
   ogólnokształcącym, technikum,  
   gimnazjum oraz szkole podstawowej
* redaktor książek do nauki języka
   angielskiego
* autor materiałów dydaktycznych
   dla uczniów szkoły podstawowej